چای لیمو

۱۰ فایده نوشیدن چای سیاه که نمی‌دانستید!

/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87

چای سیاه دومین نوشیدنی پر مصرف جهان بعد از آب است و فقط هم به خاطر طعم خوش‌ آن نیست. چای بخش مهمی از قسمت هر روزه بسیاری از مردم است که بدون آن بسیاری از مردم نمی‌توانند کاری را انجام دهند.