حرفه ای

کاربرد غذاساز چیست؟

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

غذاساز یا فود پراسسر Food processor یكی از وسایل برقی آشپزخانه است که در سال ۱۹۷۳ به بازار آمریکا معرفی شد و پس از مدتی این مخلوط کن برقی در سراسر جهان از جمله پرفروشترین وسایل خانگی شد.